Information från klubben

Slutgiltigt RAS dokument för Gonczy Polski

Det har gjorts några ändringar i dokumentet sedan det presenterades första gången.
Synpunkter på detta kan lämnas senast 11 maj till sekreterare@srgp.se

HD/ED

Har din GP fyllt 12 månader? Då är det dags för röntgen av höfter och armbågar! Klubben följer utvecklingen av rasen I Sverige, och så långt har vi totalt 53 HD röntgade GP varav 5 st med HD A, 27 st med HD B, 19 st med HD C, 1 st med HD D och 1 st med HD E, och 43 GP är ED röntgade 37 st ED 0, 5 st med ED 1 och 1 st med ED 2. 

Fler hundar behöver röntgas för att vi ska kunna se att rasen utvecklar sig i rätt riktning vad gäller ledhälsan, så vi är tacksamma om även hundar som ej är tänkt att gå i avel röntgas. Här kan du läsa mer om HD och ED.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/armbagsledsdysplasi/

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/

Och här hittar du info om hur man går tillväga för att beställa avläsning.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/

RAS – rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Reviderat RAS dokument för Gonczy Polski 2023

Redovisning av enkäten som genomfördes under hösten 2022

Stort tack till alla som deltog och svarade på denna.