Information från klubben

RAS – rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Reviderat RAS dokument för Gonczy Polski 2023

Redovisning av enkäten som genomfördes under hösten 2022

Stort tack till alla som deltog och svarade på denna.