Prov -Tävling

Regler, riktlinjer och lagar

Här hittar du de regler och riktlinjer som styr prov- och tävlingsverksamheten, och kan du läsa mer om doping, oacceptabelt beteende, tävlingslicens, ansökan om championat m.m.