RR-prov

 Rådjursrenhetsprov (RR)
För godkänt RR-prov tilldelas hunden RR-diplom. Hund får endast erövra att RR-diplom per jaktår.

RR-godkänd hund får användas för jakt på vildsvin från 1 augusti
och gå jaktprov från 1 september.

Anmälan RR-prov / viltspårprov SSDV