Rasbeskrivning av Gonczy Polski

Rasbeskrivning av Gonczy Polski (Underlag för beskrivningen är Polska rasklubbens kommentarer till standarden för Gonczy Polski, FCI Standard 354).

Rasens hemland är Polen. Från början en ras som fanns mest i södra och sydöstra Polen, men som nu är utbredd över hela landet. Hundar som liknar rasen finns dokumenterade redan på 1600-talet och från 1700-talet finns flertalet bevis på att rasen fanns av den typ vi ser idag och som jägare i Polen har bevarat. Rasen används vid jakt på vildsvin och hjort. Förr förekom även viss jakt på räv och hare, mestadels i den bergiga delarna av södra Polen. De arbetar i pack, par eller individuellt. Det ska vara en modig och tapper hund. När de jagar ska de skälla melodiskt. Hanarna har ett mörkare skall (jämför bas och tenor) och tikarna ett högre (jämför alt och sopran). Skallet kan variera mycket beroende på vilket vilt de jagar, deras mentala styrka och hur långt ifrån viltet de är. Ett kraftfullt skall som hörs långt är mest önskvärt. I skogen rör de sig med outtröttlig energi.

De är även utmärkta spårhundar för skadat vilt och tack vare sin utmärkta nos har de även utmärkt sig för att kunna spåra upp till exempel saknade människor och sprängämnen.

Gonczy Polski är en relativt kompakt, nobel och proportionerligt byggd hund. Det är en funktionshärdig hund med tydlig muskulatur och kraftfullhet, den ska vara smidig och snabb och ge intryck av en stark hund som kan jobba under hårda förhållanden. En lätt hund med tunn benstomme är lika oönskat som en alltför massiv, hund med tung benstomme. De ska ha en ren kontur av mjuka linjer från nos till svansspets. En Gonczy Polski ska röra sig fritt, energiskt och effektivt med ett långt och lätt steg med full räckvidd.

Rasen är av medelstorlek med ett ganska stort tillåtet spann på höjden, 50-55 cm för tikar och 55-59 cm hanar. De ska vara aningen längre än de är höga, de får inte bli för långa i kroppen. Könsprägel är viktigt och hanarna är större och mer kraftfulla än tikarna. Bröstkorgen ska nå ner till armbågen och ha ett utfyllt men inte alltför framträdande förbröst. En Gonczy Polski får varken vara hög och luftig eller tung och låg på benen. Benen ska vara raka och tassarna samlade med elastiska tår.

En Gonczy Polski ska vara en vänlig och stabil hund. De beskrivs som avvaktande mot främmande men det får inte förväxlas med att de får vara alltför försiktiga. Det är en modig hund som har en hel del vakt i sig. De är intelligenta och lättlärda. De har mycket energi och går helhjärtat in för arbetsuppgifter de får. Aggressivitet och överdriven rädsla är otypiskt.

Rasen finns som svart med tantecken, vilken är den vanligaste färgen, men även som brun med tantecken och röd.