HD/ED

Har din GP fyllt 12 månader? Då är det dags för röntgen av höfter och armbågar! Klubben följer utvecklingen av rasen I Sverige, och så långt har vi totalt 53 HD röntgade GP varav 5 st med HD A, 27 st med HD B, 19 st med HD C, 1 st med HD D och 1 st med HD E, och 43 GP är ED röntgade 37 st ED 0, 5 st med ED 1 och 1 st med ED 2. 

Fler hundar behöver röntgas för att vi ska kunna se att rasen utvecklar sig i rätt riktning vad gäller ledhälsan, så vi är tacksamma om även hundar som ej är tänkt att gå i avel röntgas. Här kan du läsa mer om HD och ED.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/armbagsledsdysplasi/

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/

Och här hittar du info om hur man går tillväga för att beställa avläsning.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/