SRGPs Krav För Valphänvisning

Valphänvisning i Svenska Rasklubben För Gonczy Polski. Anmäl din parning till styrelsen.

Följande är krav och rekommendationer för att vara en av klubben rekommenderad kull vid valphänvisning från och med 2020-03-01.

Alla kullar som registreras i SKK får läggas upp på hemsidan, förutsatt att man följer de ”övriga krav” som listas nedan.

Dessutom måste följande uppgifter lämnas då kullen anmäls för valphänvisning:
* registrerat namn och registreringsnummer på föräldrarna samt deras meriter
* uppfödarens uppgifter
* beräknat parnings/valpningsdatum

Syftet med dessa krav och rekommendationer för att få rekommenderad valphänvisning via klubben är:

– Att vi ska sträva efter att föda upp Gonczy Polski med hög jaktlust

– Att rasen ska bibehålla och förbättra god exteriör för arbete

– Att vi ska sträva efter att föda upp Gonczy Polski som följer rasstandarden

Grunden är att vi ska avla på friska och mentalt stabila individer. Granska den egna hunden kritiskt, en avelshund ska vara bättre än genomsnittet för att utveckla rasen i en positiv riktning. Som uppfödare av rasen bör du sträva efter att föda upp jaktligt duktiga Gonczy Polski som är exteriört och mentalt sunda. Du räknas som uppfödare när du tar din första kull!

Även om din planerade kombination inte uppfyller alla krav så försök uppfylla så många som möjligt eller ännu bättre.

För att kullen ska bli godkänd som rekommenderad kull gäller följande lägsta krav för både hane och tik vid parning:

– Godkänt diplomtest på vildsvin i hägn (SKK)

– Pris på viltspårprov i öppen klass

– Very Good på officiell hundutställning vid lägst 18 månaders ålder

– Om hunden har lägst ett 2:a pris på jaktprov för drivande vildsvinshundar så krävs varken diplomtest eller viltspårprov för hänvisning.

– Om hunden är Jaktchampion på vildsvin så utgår övriga krav för den individen.

Övriga krav för valphänvisning:

– Uppfödaren ska följa SKK’s grundregler

– Uppfödaren ska vara medlem i rasklubben

– Tik skall vara minst 3 år gammal vid parningstillfället

– Inavelsgraden för kullen ska inte överstiga 2,5 % över fem generationer

– Aldrig upprepa en kombination som inte blivit minst två år gammal och utvärderad

Rekommendationer (men ej krav för hänvisning):

– Genomfört BPH

– Att inte använda hanhund under 3 års ålder

– Känd höftledsstatus

– Godkänt RR-prov

– Officiellt mätresultat på både hane och tik från utställning (alternativt från mätning arrangerad av klubben)

Vid avel med utländska/utlandsägda hundar ska likvärdig meritering kunna uppvisas. Särskilt beslut om rekommenderad hänvisning tas av rasklubbens styrelse.