Viltspår

Viltspårprov

På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt. Alla jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser, och även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.

På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion.

Regler för viltspårprov

Anmälan RR-prov / viltspårprov SSDV

Övriga Jakthundsklubbar tex SSRK, Dreverklubben, Taxklubben mfl.