Valpar och kommande kullar som följer SRGPs krav för valphänvisning