Hägntest

Nu pushar vi lite extra för meritering igen! 

Styrelsen har beslutat att sponsra hundar som startar på diplomtest på vildsvin i hägn med 500kr. Bevis på provstart krävs för utbetalning av detta bidrag. Detta gäller från nu fram till 2023-10-31.

Detta gäller för dem som är medlemmar och var medlemmar i SRGP när provet gjordes.

Kassören kontaktas för att få ut bidrag vid genomfört diplomtest.
bertilkson@telia.com

Lycka till

Kontaktpersoner – Vildsvinshägn

Agusa-hägnet (Svenska Jägareförbundet, Skåne län)
Kontaktperson: Lars Persson
Tel: 070-547 64 54
E-post: lars.persson@jagarefobundetskane.se
Webbplats: https://jagareforbundetskane.se/

Almunge hundcenter
Jimmy Gustavsson och Stefan Schön
Tel: 070-672 70 11 och 073-082 46 14
Mejl: jimmy@almungehundcenter.se och stefan@almungehundcenter.se
Webbplats: www.almungehundcenter.se

Axtorps jakt
Kontaktperson: Jimmy och Ulf Algotsson
Tel: 073-078 95 67
Mejl: info@axtorpsjakt.se
Webbplats: www.axtorpsjakt.se

Jensens vildsvinshägn
Kontaktperson: Johan och Magnus Jensen
Tel: 0730-510 491
Webbplats: www.anlagstest.se

Mamima Jakt
Kontaktperson: Lars Schepler
Tel: 070-322 55 62
E-post: lars@mamimajakt.se
Webbplats: www.mamimajakt.se

Älgsjöns vilthägn
Kontaktperson: Victor Stenbäck
Tel: 073-800 64 16
Mejl: algsjonsvilthagn@gmail.com
Webbplats: www.algsjonsvilthagn.se

Ökersbo hundskola
Kontaktperson: Dennis Andersson
Tel: 0224-96172 eller 070-3657531
Webbplats: www.hunddennis.se

Läs mer om Diplomtest här

https://srgp.se/prov-tavling/anlagstest-i-vildsvinshagn/