Valpköparmedlemskap

Bengt Olofsson
Påarp

har betalat medlemskap åt sina valpköpare i
Svenska Rasklubben Gonczy Polski