Afrikansk svinpest utanför Fagersta

Fotograf Ewa Ekfeldt

Afrikansk svinpest har konstaterats på vildsvin i Fagersta kommun i Västmanlands län. Viruset är mycket smittsamt och lever länge och det är av stor vikt att smittspridningen begränsas.

Hundar kan inte själva bli sjuka av viruset men kan föra smittan vidare till andra platser. Viruset finns i alla kroppsvätskor från smittade vildsvin, exempelvis saliv, avföring eller blod.

Begränsa smittspridningen

Det är viktigt att vi alla tar ansvar att följa de restriktioner som finns, för att begränsa smittspridningen och inte störa viltet och få dem att lämna området. Om du eller din hund varit i området som räknas tillhöra den smittade zonen;

  • Desinficera dina skor
  • Tvätta dina kläder
  • Tvätta din hund ordentligt, även halsband eller annan utrustning som hunden haft på sig
  • Tvätta även din bil, framför allt underrede och hjulhus, om du kört på skogsvägar där smittade vildsvin kan ha rört sig

Mer information

Du kan hålla dig informerad på Jordbruksverkets hemsida som har uppdaterad information samlad, samt svar på vanliga frågor. Information finns även på Fagersta kommuns hemsida och hos Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jordbruksverket – information och restriktioner
Fagersta kommun – information från kommunen
Statens veterinärmedicinska anstalt – frågor och svar

(källa skk.se)